Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A RaceDots Hungary – vectorLAB Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Tamási Áron utca 1., a továbbiakban Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az Adatkezelési tájákoztató oldalon.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben további információra van szüksége jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.

Az Adatkezelő elkötelezett vásárlói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja vásárlói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az Adatkezelő adatai

 • Weboldal neve: RaceDots Hungary
 • Cégnév: vectorLAB Mérnöki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
  Rövidített cégnév: vectorLAB Kft.
 • Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Tamási Áron utca 1.
 • Telephely és iroda: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 3-5.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-184789
 • Adószám: 25842513-2-13
 • Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: info@racedots.hu
  Az Adatkezelő minden hozzá beérkezett emailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 10 év elteltével töröl.
 • Telefonszám: +36 70 620 3160
 • Adatvédelmi tisztviselő: Szűrös Bertalan
 • A tárhely-szolgáltató adatai: Rackhost Zrt., 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Technikai adatok

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
3.2. Sütik (Cookies)
3.2.1. Mik azok a sütik?

A testre szabott kiszolgálás érdekében a böngésző a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, amelyet a későbbi látogatások során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.2.2. A sütik feladatai
 • Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről.
 • Megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket.
 • Megkönnyítik a weboldal használatát.
 • Minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
3.2.3. Feltétlenül szükséges munkamenet sütik (Session Cookies)

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő www.racedots.hu címen elérhető weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.2.4. Harmadik fél által elhelyezett, analitikai sütik

Az Adatkezelő www.racedots.hu címen elérhető weboldalán alkalmazza a Google Analytics, Facebook és Barion, mint harmadik felek sütijeit is. A harmadik felek statisztikai célú szolgáltatásainak használatával a böngésző információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az Adatkezelő az információt a weboldal fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával, valamint személyes ajánlatok küldése és remarketing céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.3. Vásárlás során megadott adatok

Az Adatkezelő a Webshop oldalon elérhető webáruházában lehetőséget biztosít a látogatók számára RaceDots termékek megvásárlására. A megrendelés során a kapcsolatfelvételhez, a további kommunikációhoz, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok megadása kötelező, ezenkívül további adatok megadása is lehetséges.

 • Kötelező adatok: vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím
 • Opcionális adatok: cégnév, adószám

A látogatóknak lehetőségük van továbbá emailben küldött üzeneten keresztül, illetve telefonhívással is megrendelést leadni. Ez esetben fenti adatokat az üzenetet, illetve a telefonhívást fogadó munkatárs rögzíti.

3.4. Üzenetküldés során megadott adatok

Az Adatkezelő a Kapcsolat oldalon található űrlapon lehetőséget biztosít a látogatók számára egyszerű üzenetküldésre. Az űrlapon a kapcsolatfelvételhez és a további kommunikációhoz szükséges adatok megadása kötelező: keresztnév, email cím.

A látogatóknak lehetőségük van továbbá az info@racedots.hu email címre is üzenetet küldeni. Az Adatkezelő minden hozzá beérkezett emailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 10 év elteltével töröl.

3.5. Hírlevél feliratkozáshoz kapcsolódó adatok

A látogatóknak lehetőségük van hírlevél szolgáltatást igénybe venni. A hírlevelek az Adatkezelő www.racedots.hu címen elérhető weboldala témájához és a RaceDots termékekhez kapcsolódó információkat, híreket, újdonságokat, ajánlatokat tartalmazzák.

A feliratkozó űrlapokon a levélküldéshez szükséges adatok megadása kötelező: keresztnév, email cím.

3.5.1. Feliratkozás módjai
 • Az Adatkezelő Hírlevél oldalán található űrlapon.
 • Az Adatkezelő www.racedots.hu címen elérhető weboldalán és annak aloldalain a láblécben található feliratkozó űrlapon.
 • Az Adatkezelő www.racedots.hu címen elérhető weboldala és aloldalai böngészése során felugró ablakban található feliratkozó űrlapon.
3.5.2. Leiratkozás módjai
 • A hírlevelek láblécében található leiratkozó link segítségével.
 • Az info@racesdots.hu email címre küldött üzenetben.

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve
Felhasználása
Jogalap
Megőrzési idő
Munkamenet sütik A weboldal megfelelő működése. Az érintett önkéntes hozzájárulása a sütik elfogadásával. böngészés végéig
Analitikai sütik A felhasználói élmény javítása, személyre szabott ajánlatok, remarketing. Az érintett önkéntes hozzájárulása a sütik elfogadásával. 1 év
Üzenetküldés Kapcsolatfelvétel, kommunikáció, terméktámogatás. Az érintett önkéntes hozzájárulása az űrlap megfelelő jelölőnégyzetének bejelölésével. 10 év
Szerződés teljesítése A megrendelt termékek szállítása, számla kiállítása. A szerződés teljesítése. Ptk. szerinti álta­lános elévülési határidő
Hírlevél Direkt marketinget is tartalmazó hírlevelek rendszeres küldése. Az érintett önkéntes hozzájárulása az űrlap megfelelő jelölőnégyzetének bejelölésével. 5 év

5. Általános adatkezelési irányelvek

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Adatfeldolgozó neve
Adattovábbítás célja
Adatfeldolgozó címe
Google Analytics Analitikai sütik kezelése, személyre szabott ajánlatok küldése, hirdetések, remarketing. analytics.google.com
Facebook Analitikai sütik kezelése, személyre szabott ajánlatok küldése, hirdetések, remarketing. facebook.com
Rackhost Zrt. Beérkező és kimenő emailek kezelése és tárolása. Vásárláshoz kapcsolódó adatok kezelése és tárolása. 6722 Szeged,
Tisza Lajos körút 41.
Mailpoet Hírlevél feliratkozók és leiratkozók kezelése, hírlevélküldés. mailpoet.com
Billingo Technologies Zrt. Számla elkészítése, küldése. 1133 Budapest,
Árbóc utca 6. III. em.
Barion Payment Zrt. Online fizetéshez szükséges információk kezelése. 1117 Budapest,
Infopark sétány 1.
Magyar Posta Zrt. Megrendelt termékek szállítása. 1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.
Floriconto Kft. Számlák könyvelése. 1172 Budapest,
Harsona utca 104.

7. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Az adatkezelés céljai
 • Az érintett személyes adatok kategóriái
 • Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
 • A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
 • A helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga
 • A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
 • Az adatforrásokra vonatkozó információ.
 • Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
 • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
 • A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 • A személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából.
 • A személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából.
 • A népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján.
 • Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
7.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
 • Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 • Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.9. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.10. Adatvédelmi hatósági eljárás

Az érintett panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet, melynek elérhetőségei:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
 • Telefonszám: +36 1 391 1400
 • Fax: +36 1 391 1410
 • Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Weboldal: naih.hu

8. Egyéb rendelkezések

Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Jelen adatkezelési tájékoztató hatályos: 2020. december 01. napjától